საქმიანობა

მდგრადი განვითარების მიზნები

კოალიცია ადვოკატირებას უწევს ,მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნის, ხარისხიანი განათლების, განხორციელებას საქართველოში…

საგნობრივი ასოციაციების მხარდაჭერა

მასწავლებელთა საგნობრივი ასოციაციების გაძლიერება და მათი პოლიტიკის ფორმირების პროცესებში ჩართულობის ხელშეწყობა კოალიციის ერთ-ერთი პრიორიტეტია…

მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო

„მასწავლებლის ეროვნული ჯილდო – საქართველო“ არის გლობალური კამპანიის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს პროფესიის პოპულარიზაციას, პრესტიჟის ზრდას, წარმატებული მასწავლებლების გამოვლენასა და საზოგადოებისათვის მათ წარდგენას…

სკოლების მხარდაჭერა

2018 წლის საქმიანობის ფარგლებში კოალიცია აცხადებს საგრანტო კონკურსს სოფლის სკოლებისათვის…