ადვოკატირება

ხარისხიანი განათლებისა და მასზე თანაბარი წვდომის ადვოკატირების გარდა, კოალიცია, კონკრეტულად მხარს უჭერს შემდეგ მიმართულებებს:

  • სკოლების მართვის დიფერენცირებული მიდგომის პოლიტიკის დანერგვა განათლების სისტემაში;
  • ზოგადი განათლების მთლიანი დაფინანსების მოცულობის გაზრდა;
  • განათლების სისტემის დეცენტრალიზაცია და მუნიციპალიტეტების როლის გაზრდა;
  • განათლების სისტემაში არსებული სახელმწიფო სერვისების დეცენტრალიზაცია;
  • მასწავლებელთა საგნობრივი ასოციაციების გაძლიერება.