დონორები და პარტნიორები
The Global Partnership for Education

The Global Partnership for Education

The Global Partnership for Education is an international organization focused on getting all children into school for a quality education in the world’s poorest countries.
Global Campaign for Education

Global Campaign for Education

Global Campaign for Education is an international coalition of non-governmental organizations, working to promote children's and adult education through research and advocacy.
Ministry of Education and Science of Georgia

Ministry of Education and Science of Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მოწოდებულია, საზოგადოების მონაწილეობით ჩამოაყალიბოს თანამედროვე და ინოვაციური საგანმანათლებლო და სამეცნიერო გარემო. ეს გარემო ეფუძნება არჩევანის თავისუფლებისა და თანამშრომლობის, სამართლიანი კონკურენციისა და თანაბარი შესაძლებლობების, სამოქალაქო ერთიანობისა და კულტურული თვითმყოფადობის პატივისცემის პრინციპებს და ხელს უწყობს ადამიანებს, შეიძინონ და განავითარონ სოციალური წარმატებისთვისა და თვითრეალიზებისთვის საჭირო ცოდნა და უნარები.
National Center for Teacher Professional Development

National Center for Teacher Professional Development

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მისიაა მასწავლებელთა უწყვეტი პროფესიული განვითარებისათვის პირობების შექმნა. ამისათვის ცენტრი წარმართავს მასწავლებლის პროფესიული განვითარების პოლიტიკის შემუშავების მონაწილეობით პროცესს, უზრუნველყოფს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების შემუშავება-დანერგვას, ახორციელებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამებს და ხელს უწყობს მასწავლებელთა პროფესიული საქმიანობისა და განვითარების ღია სისტემის დამკვიდრებას.
ინა გუდავაძე-პატარკაციშვილი

ინა გუდავაძე-პატარკაციშვილი

2017 წლიდან ქალბატონი ინა გუდავაძე-პატარკაციშვილი მხარს უჭერს კოალიციას მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოსა და სხვა საქმიანობების განხორციელებაში.
Arab Campaign for Education for All

Arab Campaign for Education for All

Arab Campaign for Education for All is an independent, non-profit coalition, consisting of networks, coalitions, non-governmental organizations, community-based organizations, teachers' unions, associations and other sectors which are interested in education in the Arab countries. ACEA seeks to unite and mobilize the efforts of civil societies to ensure the accomplishment of the goals of Education for All.