სიახლეები
13 ივნისი 2018

ანვითარების მეოთხე მიზნის – ხარისხიანი განათლება – ეროვნული ინდიკატორების გაუმჯობესება

2018 წლის 11 ივნისს, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში გაიმართა შეხვედრა კოალიცია განათლება ყველასათვის საქართველოსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის.
შეხვედრის მიზანი იყო მდგრადი განვითარების მეოთხე მიზნის – ხარისხიანი განათლება – ეროვნული ინდიკატორების გაუმჯობესება და ინტეგრირება პოლიტიკის დოკუმენტებთან
🔘 მონაწილეებმა განიხილეს ეროვნული მატრიცა, იმსჯელეს კოალიციის რეკომენდაციების შესახებ და დაგეგმეს დოკუმენტის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელი შემდგომი ნაბიჯები.