სიახლეები
4 ივლისი 2014

სამუშაო შეხვედრა განათლების სამინისტროში

გუშინ, 3 ივლისს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა, სადაც სამინისტროს მხრიდან განსახილველად წარმოდგენილი იყო პროექტის პრეზენტაცია შემდეგ საკითხებზე: სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფირების ახლებური კონცეფცია; მასწავლებლის პროფესიული განვითარების, პროფესიაში შესვლის და კარიერული ზრდის ახალი სქემა; მასწავლებლის დასაქმების (შერჩევის) სისტემა სკოლაში;
შეხვედრას უძღვებოდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური. განხილვაში მონაწილეობდნენ კოალიცია განათლება ყველასათვის-საქართველოში შემავალი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საერთაშორისო დონორები და განათლების სფეროს ექსპერტები.
აღსანიშნავია, რომ წარმოდგენილი სქემა მხოლოდ სამუშაო ვერსიაა, რომლის გარშემოც დაიწყო განხილვები და დასრულებულ დოკუმენტად ის ჩამოყალიბდება მას შემდეგ, რაც პროცესში ჩართული აქტორები მოცემული სქემის საფუძველზე წარმოადგენენ თავიანთ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს, რომელიც შეჯერდება სამინისტროსთან.
ქ-მა ლია გიგაურის ინინციატივით, აღნიშნული პროექტის ნარატიული ვერსია დაეგზავნებათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დონორებს და ექსპერტებს. რის შემდეგაც, ერთი კვირის თავზე, ისინი წარუდგენენ სამინისტროს თავიანთ მოსაზრებებს.
სამუშაო შეხვედრები და განხილვები მომავლშიც გაგრძელდება.