სიახლეები
30 სექტემბერი 2014

საჯარო სკოლის დირექტორთა შესარჩევი კონკურსი

მიმდინარეობს საჯარო სკოლის დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის დასკვნითი სტადია. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მოწვევით, კონკურსის სხვადასხვა ეტაპზე, შესარჩევი კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ კოალიცია განათლება ყველასათვის – საქართველოში შემავალი ორგანიზაციების – განათლების დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის, ასოციაცია სკოლა, ოჯახი, საზოგადოების, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის და მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის წარმომადგენლები.