სიახლეები
15 დეკემბერი 2016

კოალიციის განცხადება “ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით

კოალიციის წევრი ორგანიზაციების სახელით, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან ინიციატივას.

15 დეკემბერი 2016

კოალიციის განცხადება “ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით

კოალიციის წევრი ორგანიზაციების სახელით, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან ინიციატივას. გვსურს, განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილოთ სკოლების მართვისა და რეგულირებისადმი დიფერენცირებულ მიდგომასთან დაკავშირებულ საკითხზე, რომელიც კოალიციის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ჩვენს მიერ 2015 წლის 17 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა პოლიტიკის დოკუმენტი “დიფერენცირებული მიდგომის პოლიტიკა განათლებაში”, რომელიც მოიაზრებს განსხვავებული შესაძლებლობისა და მოტივაციის სკოლებისათვის განსხვავებული […]

123424