სიახლეები
19 ოქტომბერი 2015

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიმართვა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს

საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა გაავრცელეს მიმართვა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისადმი საგნის “მე და საზოგადოება” სტანდარტის დამტკიცების თაობაზე: http://www.interpressnews.ge/ge/sazogadoeba/350263-sazogadoebrivi-organizaciebis-ghia-tserili-sagnis-qme-da-sazogadoebaq-standartis-damtkicebasthan-dakavshirebith.html

5 ოქტომბერი 2015

5 ოქტომბერი – მასწავლებლის საერთაშორისო დღე

კოალიცია განათლება ყველასათვის – საქართველო ულოცავს პედაგოგებს მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს. კოალიცია აცნობიერებს და აღიარებს მასწავლებლის განსაკუთერებულ მნიშვნელობას როგორც მსოფლიოს მდგრადი განვითარების პროგრამის, ასევე განათლების ეროვნული მიზნების შესრულებაში და, თავის პარტნიორებთან ერთად, ულოცავს საქართველოს პედაგოგებს მასწავლებლის საერთაშორისო დღეს და უცხადებს მხარდაჭრას მათ ურთულეს საქმიანობაში. კოალიცია მიიჩნევს, რომ ქვეყნის განვითარება, რომელიც ეფუძნება განათლებული, აქტიური მოქალაქის აღზრდას შეუძლებელია […]

12349