სიახლეები
15 დეკემბერი 2016

კოალიციის განცხადება “ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით

კოალიციის წევრი ორგანიზაციების სახელით, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი მოიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან ინიციატივას. გვსურს, განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილოთ სკოლების მართვისა და რეგულირებისადმი დიფერენცირებულ მიდგომასთან დაკავშირებულ საკითხზე, რომელიც კოალიციის საქმიანობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. ჩვენს მიერ 2015 წლის 17 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა პოლიტიკის დოკუმენტი “დიფერენცირებული მიდგომის პოლიტიკა განათლებაში”, რომელიც მოიაზრებს განსხვავებული შესაძლებლობისა და მოტივაციის სკოლებისათვის განსხვავებული […]

24 ნოემბერი 2016

განათლების ახალი ხედვა: განათლება 2030 – ინჩიონის დეკლარაცია

2015 წლის 19-22 მაისს კორეის რესპუბლიკამ ინჩიონში უმასპინძლა განათლების მსოფლიო ფორუმს, რომლის ჩატარებასაც ორგანიზება გაუწიეს იუნესკომ უნისეფთან ერთად, მსოფლიო ბანკმა, გაერთიანებული ერების მოსახლეობის ფონდმა, გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამამ, გაერთიანებული ერები ქალებმა და გაერთიანებული ერების ლტოლვილთა სააგენტომ. 160 ქვეყნის 1600-ზე მეტმა მონაწილემ, მათ შორის 120-ზე მეტმა მინისტრმა, დელეგაციის ხელმძღვანელებმა და წევრებმა, სამსახურების უფროსებმა და მრავლმხრივი და […]