სიახლეები
30 სექტემბერი 2014

საჯარო სკოლის დირექტორთა შესარჩევი კონკურსი

მიმდინარეობს საჯარო სკოლის დირექტორთა შესარჩევი კონკურსის დასკვნითი სტადია. განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მოწვევით, კონკურსის სხვადასხვა ეტაპზე, შესარჩევი კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ კოალიცია განათლება ყველასათვის – საქართველოში შემავალი ორგანიზაციების – განათლების დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის, ასოციაცია სკოლა, ოჯახი, საზოგადოების, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის და მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის წარმომადგენლები.

2 სექტემბერი 2014

განათლება ყველასათვის

2008 წელს გლობალურმა პარტნიორობამ განათლებისთვის დაიწყო გლობალური კამპანია განათლებისთვის დაფინანსება, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციური მოძრაობაა. ამ მიზნით გლობალურმა კამპანიამ განათლებისთვის დაარსა სამოქალაქო საზოგადოების განათლების ფონდი, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში უშუალოდ აფინანსებს ქვეყნების შიდა კოალიციურ პროექტებს განათლების სფეროში. პროგრამა ფოკუსირებას ახდენს ეროვნული კოალიციების შექმნასა და გაძლიერებაზე, რათა ისინი უფრო ეფექტურად იყვნენ ჩაერთულნი განათლების სფეროს განვითარებაში, ადვოკატირების […]

1383940414245