სიახლეები
4 ივლისი 2014

მემორანდუმი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და კოალიცია განათლება ყველასათვის -საქართველოს შორის

30 ივნისს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე შეხვდა კოალიცია განათლება ყველასათვის-საქართველოში შემავალი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს. შეხვედრაზე ხელი მოეწერა სამინისტროსა და კოალიციაში შემავალ ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს. მემორანდუმი ითვალისწინებს თანასწორუფლებიან თანამშრომლობას სახელმწიფო უწყებასა და საზოგადოებრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის ზოგადი განათლების საკითხებზე. მემორანდუმის მიზანია ზოგადი განათლების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა განათლება ყველასათვის მიზნების მისაღწევად საქართველოში-პოლიტიკის შემუშავება, დაგეგმვა […]

4 ივლისი 2014

შეხვედრა განათლების და მეცნიერების სამინისტროში

პროექტის ფარგლებში, 6 მაისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შედგა შეხვედრა კოალიცია განათლება ყველასათვის-საქართველოს და სამინისტროს პროფესიული და ინკლუზიური განათლების განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან. კოალიციიის წევრმა ორგანიზაციამ მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის წარმოადგინა ინკლუზიური განათლების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ სკოლებში ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომობაზე. მონიტორინგი ჩატარდა საქართველოს 22 საჯარო სკოლაში. მონიტორინგის ინსტრუმენტი შემუშავდა შეზღუდული […]

140414243