სიახლეები
4 ივლისი 2014

შეხვედრა განათლების და მეცნიერების სამინისტროში

პროექტის ფარგლებში, 6 მაისს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შედგა შეხვედრა კოალიცია განათლება ყველასათვის-საქართველოს და სამინისტროს პროფესიული და ინკლუზიური განათლების განვითარების დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან. კოალიციიის წევრმა ორგანიზაციამ მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის წარმოადგინა ინკლუზიური განათლების სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ სკოლებში ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები ფიზიკური გარემოს ხელმისაწვდომობაზე. მონიტორინგი ჩატარდა საქართველოს 22 საჯარო სკოლაში. მონიტორინგის ინსტრუმენტი შემუშავდა შეზღუდული […]

3 ივნისი 2014

საერთაშორისო კვირეული – სოლიდარობის აქცია რუსთავში

საქალაქო აქცია: კვირეულის ფარგლებში, 9 მაისს, რუსთავის მერიის წინ მდებარე მოედანზე მოეწყო საქალაქო აქცია, რომლეშიც მონაწილეობა მიიღო 180- დე რუსთაველმა მოქალაქემ (სამოქალაქო კლუებბის წევრები, პედაგოგები, ქალაქის მაცხოვრებლები). აქციის ჩატარების ადგილი და დრო შეთანხმდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. აქციაზე მოვიწვიეთ დარეგისტრირებული ქალაქის მერობის 3 კანდიდატი, რეგიონული ტელევიზია, პარტნიორი სკოლები და ორგანიზაციები.

142434445