სიახლეები
13 მარტი 2017

იმად საბის შეხვედრა კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთან

2017 წლის 6-10 მარტს კოალიციის საქმიანობის ფარგლებში საქართველოს ეწვია საერთაშორისო ექსპერტი ბატონი იმად საბი, რომლის მიზანიც იყო მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნულ დონეზე განხორცილების შეფასება. ბატონმა საბიმ შეხვედრები გამართა კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთან (სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი), დონორ ორგანიზაციებთან (UNDP, USAID, G-Pried, G4G, WorldBank), განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა […]

18 თებერვალი 2017

კოალიციის განცხადება საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეფორმასთან დაკავშირებით

განათლების სფეროში ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, საჭიროდ მიგვაჩნია წარმოვადგინოთ ჩვენი ხედვა და რეკომენდაციები საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლისა და განვითარების სტრატეგიის შესახებ.

1567