საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

პუბლიკაციები1

თავისუფალი გაკვეთილები - მასწავლებელთა ინფორმირებულობა და დამოკიდებულებები

ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში

ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში

ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის და­ფი­ნან­სე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში

განათლების სფეროს გაშუქება მედიასაშუალებებში

განათლების სფეროს გაშუქება მედიასაშუალებებში

განათლების სფეროს გაშუქება მედიასაშუალებებში

განათლების სფეროს გაშუქება მედიასაშუალებებში

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მის პო­ლი­ტი­კა გა­ნათ­ლე­ბა­ში

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მის პო­ლი­ტი­კა გა­ნათ­ლე­ბა­ში

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მის პო­ლი­ტი­კა გა­ნათ­ლე­ბა­ში

დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბუ­ლი მიდ­გო­მის პო­ლი­ტი­კა გა­ნათ­ლე­ბა­ში