საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

საგარეო ვალი და განათლების დანახარჯები

განათლების კოალიციის მიერ, განათლების გლობალურ კამპანიასთან (Global Campaign for Education) თანამშრომლობით, მომზადდა კვლევა, რომელიც აფასებს, თუ რა ნეგატიური გავლენა შეიძლება მოახდინოს საგარეო ვალის ზრდამ განათლების სექტორის საჯარო დაფინანსებაზე. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საგარეო ვალის ზრდა ნეგატიურ გავლენას ახდენს საქართველოში განათლების საჯარო დაფინანსებაზე. კვლევის ანგარიშში ასევე მოცემულია ზოგადი ტენდენციები განათლებისა და საგარეო ვალის დინამიკასთან მიმართებაში.

ავტორი – ტატო ხუნდაძე  ეკონომიკის მაგისტრი, დოქტორანტი – The New School for Social Research, ნიუ-იორკი. ეკონომიკის კურსის მოწვეული ლექტორი ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში.

საგარეო ვალი და განათლების დანახარჯები