რა უნდა გავითვალისწინოთ 2020-2021 აკადემიური წლისათვის

Feature Image

დისტანციურ განათლებასთან დაკავშირებით მოსწავლეთა, მასწავლებელთა, მშობელთა, სკოლის დირექტორთა უკუკავშირი და რეკომენდაციები იხილეთ მიმდინარე პუბლიკაციაში “რა უნდა გავითვალისწინოთ 2020-2021 აკადემიური წლისათვის”